top of page

Hoe bekijk ik psychotherapie?

De kern van therapie is voor mij het gezamenlijk aangaan van een proces gericht op verandering. Soms vergelijk ik het wel eens met het samen vertrekken op roadtrip. Jij bent de chauffeur, degene die bepaalt waar we naartoe gaan, zij het dat de bestemming tijdens onze rit nog kan veranderen of scherp gesteld kan worden. Ik zit als klinisch psycholoog op de passagiersstoel naast je met de wegenkaart. Ik zal voorstellen doen over welke wegen we kunnen inslaan om tot onze bestemming te komen. Jij hebt echter het stuur in handen en neemt beslissingen. Het is een reis waar je misschien zal botsen op obstakels en soms zal vallen en opstaan, maar ik blijf steeds naast je staan. 

Hoe ga ik te werk?

Tijdens de eerste gesprekken leren we elkaar kennen, gaan we dieper in op je concrete vragen en bepalen we mogelijke richtingen binnen ons verdere traject. Enkel en alleen indien jij je hierbij goed voelt, gaan we samen verder op pad. Ik vind het belangrijk een plek te creëren waar je jezelf kan zijn en gehoord wordt. Er is ruimte voor jouw unieke verhaal, zonder oordeel.

Mijn waarden binnen therapie

In mijn begeleidingen vertrek ik vanuit volgende waarden:

 • Overleg
  Doorheen ons proces is systematisch overleg essentieel. Jij bent echter de enige die beslissingen kan nemen over of we iets uitproberen of een bepaalde stap zetten.

 • Op maat
  Ik stem mijn aanpak steeds af op jouw noden, vragen en verwachtingen.

 • Jij als expert
  Jouw beleving staat centraal tijdens onze gesprekken. Jij bent als enige expert over jouw leven. 

 • Persoon in context
  De relaties die we met anderen kennen worden gekenmerkt door interacties en wederzijdse beïnvloeding. Jouw ervaringen worden bekeken vanuit jouw unieke inbedding in je sociale context.

 • Aandacht voor krachtbronnen
  Naast dingen die moeilijk lopen, hebben we ook aandacht voor dingen die wel goed lopen, jouw sterktes en de krachtbronnen die je ervaart.

 • Evidence-based
  Ik vertrek steeds vanuit gefundeerde theorieën en wetenschappelijke bevindingen. Om dit te bevorderen school ik mezelf systematisch bij en volg ik geregeld vormingen en studiedagen over diverse onderwerpen.

 • Vertrouwelijkheid
  Als psycholoog ben ik gebonden aan het beroepsgeheim. Wat je tegen mij vertelt behandel ik confidentieel en zal ik niet zonder jouw toestemming doorgeven aan anderen.

 • Betrokkenheid
  Je mag van mij verwachten dat ik betrokken ben en actief aan de slag ga met jouw vragen of zorgen, ook buiten onze gesprekken. 

 • Authenticiteit
  In mijn interacties met jou blijf ik trouw aan mezelf en mijn professionele waarden. Ik streef ernaar een betrouwbare en empathische therapeutische omgeving te creëren.

Contact

0474 51 04 49

Krommebunderstraat 11

9032 Wondelgem

Bedankt voor je bericht. Ik neem snel contact met je op.

bottom of page